Despre proiect

Numele proiectului:  

RESTAURAREA PATRIMONIULUI CULTURAL AL MĂNĂSTIRII SECU, JUDEȚUL NEAMȚ

Proiect finanțat prin Programul Operațional Regional 2014 – 2020, Axa prioritară 5- Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, Prioritatea de investiții 5.1- Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului natural și cultural.

 • Obiectivul general al proiectului a constat în redarea unor noi valențe pentru Mănăstirea Secu prin creșterea atractivității sale, cu implicații directe în dezvoltarea potențialului turistic și cultural al zonei Neamțului și în special a zonei Vânători- Neamț, județul Neamț.
 • Valoarea totală a proiectului a fost de 14.322.786,77 lei, din care asistență financiară nerambursabilă 14.036.331,03lei.
 • Perioada de implementare a proiectului
 • 78 luni (inclusiv perioada anterioară semnării Contractului de Finanțare)
 • 57 luni (doar durata de implementare, de la semnarea Contractului de Finanțare până la finalizarea proiectului).
 • Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Regional 2014-2020 este Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, iar Organismul Intermediar responsabil cu implementarea acestui program în Regiunea de Dezvoltare Nord-Est este Agenția pentru Dezvoltare Regionala Nord – Est.

Obiectivele specifice ce au dus la îndeplinirea obiectivului general sunt:

 1. Conservarea, consolidarea și restaurarea monumentului Mănăstirea Secu;
 2. Punerea în valoare a monumentului și a zonei protejate;
 3. Creșterea numărului vizitatorilor monumentului istoric de la 2500 de persoane în anul 2015, la 3000 de persoane/an (după doi ani de la finalizarea investiției) și 4000 de persoane după 5 ani de la finalizarea investitei ca urmare a îmbunătățirii ofertei turistice, a promovării și informării care vor determina o mai bună imagine pe plan național și internațional.
 4. Creșterea rolului turismului în economia locala prin integrarea armonioasa și prin inițierea unor parteneriate la nivel de comună în vederea punerii în valoare a monumentului istoric Mănăstirea Secu.

Activitățile specifice de investiție propuse prin proiect au fost  orientate către următoarele obiecte importante:

Obiectul 1 (corp C1) Biserica “Tăierea Capului Sf. Ioan Botezătorul”

 • Lucrări de construcții
 • Instanții detecție semnalizare incendiu (fără fir)
 • Instalație detecție efracție (fără fir)
 • Instanții sonorizare
 • Instalații paratrăsnet
 • Instalații încălzire pardoseală

Obiectul 2 (corp C2) Aripa de sud (Muzeu) si Paraclisul “Adormirii Maicii Domnului”

 • Lucrări de arhitectură
 • Lucrări de rezistență
 • Instalații electrice curenți tari – Iluminat și prize
 • Instalații electrice curenți tari – Paratrăsnet
 • Instalații electrice curenți slabi – incendiu (cu fir)
 • Instalații electrice curenți slabi – sistem detecție efracție
 • Instalații alimentare cu apa și canalizare – grupuri sanitare
 • Instalații încălzire

Obiectul 3 (parțial corp C4) Paraclisul “Sf. Nicolae”

 • Lucrări de arhitectură
 • Lucrări de rezistență
 • Instalații electrice curenți tari –Iluminat și prize
 • Instalații electrice curenți tari –Paratrăsnet
 • Instalații electrice curenți slabi –incendiu (fără fir + cu fir)
 • Instalații încălzire în pardoseală

Obiectul 4 (parțial corp C6) Turnul clopotnița

 • Lucrări de arhitectură
 • Lucrări de rezistență
 • Instalații electrice curenți tari –Iluminat și prize
 • Instalații electrice curenți tari –Paratrăsnet
 • Instalații electrice curenți slabi –incendiu (cu fir)

Obiectul 5 Amenajare incinta fortificata- obiect conex

 • Construcții 

Obiectul 6 – Asigurarea utilităților

 • Montaj utilaje tehnologice
 • Utilaje tehnologice (grup electrogen, pompă căldură)

Obiectul 7- Iluminat arhitectural- obiect conex.

Alte activități prevăzute în proiect, vizează achiziționarea de dotări, inclusiv dotări pentru persoanele cu dizabilități, realizarea digitizării obiectivului precum și achiziționarea unor servicii necesare bunei implementări a proiectului (consultanță în managementul proiectului, dirigenție de șantier, asistență tehnică din partea proiectantului, verificarea tehnică a PT.

De asemenea, proiectul prevede și masuri de publicitate și promovare, pentru diseminarea rezultatelor obținute și furnizarea unui model de bună practică.

Lucrările de construcții și restaurare au fost demarate în luna mai 2019 și finalizate în luna noiembrie 2021, iar  receptia la terminarea lucrărilor a fost realizată în luna mai 2022.

Proiectul prevede și achiziționarea unor dotări, unele fiind destinate utilizării de către persoanele cu dizabilități (infopoint, panou pentru nevăzători,  sistem audio ghid pentru muzee accesibil persoanelor cu dizabilități).

De asemenea, a fost realizată digitizarea obiectivului de investiții.

Proiectul a avut ca scop, restaurarea și consolidarea unor obiective monument istoric din cadrul ansamblului Mânăstirea Secu, orientate atât pe asigurarea conservării în bune condiții a patrimoniului cultural cât și pe asigurarea condițiilor necesare organizării fluxului turistic.

IMPACTUL PROIECTULUI, PERSPECTIVE VIITOARE

Implementarea proiectului „RESTAURAREA PATRIMONIULUI CULTURAL AL MĂNĂSTIRII SECU, JUDEȚUL NEAMȚ” va contribui la dezvoltarea locală a comunei Vânători-Neamț, prin atragerea turiștilor în zonă, ce va influența nivelul de trai al populației, dezvoltarea serviciilor, creșterea numărului de locuri de muncă, atragerea investitorilor și implementarea unor noi proiecte cu finanțare europeană, cu efecte multiplicatoare și benefice pe multiple planuri.

Impactul implementării proiectului propus în localitatea Vânători-Neamț poate fi deosebit, mai ales prin faptul că acesta va fi exponentul unei zone care a beneficiat oarecum dezechilibrat de sprijin financiar, concentrarea investițiilor de până acum în regiune făcându-se către monumente cu grad de importanță ridicat, neglijându-se în același timp efectul unei dezvoltări echilibrate.

Pentru informații suplimentare despre derularea proiectului, vă rugăm să contactați Mănăstirea Secu  la  telefon +40 0233251862, e-mail: manastirea_secu1602[@]yahoo.com,  

Persoana de contact : Prodan Vasilică (Protosinghel Varlaam)

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro .

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.