Schituri

Manastirile si schiturile care de-a lungul timpului au fost închinate Sfintei Manastiri Secu au fost urmatoarele:
• Manastirea „Sf. Neculai” din Cetatea Neamtului, cu paraclisul ei, închinata Manastirii Secu la anul 1646 de Voievodul Vasile Lupu;
• Manastirea Lipova – sat Valea Hogii, comuna Lipova, judet Vaslui – cu hramul „Adormirea Maicii Domnului”, închinata Manastirii Secu la anul 1764 de ctitoarea Despina Setrareasa, sotia lui Vasilache Cozma;
• Schitul Bratesti – Roman – cu hramul „Taierea capului Sf. Ioan Botezatorul”, închinat Manastirii Secu în anul 1663 de catre ctitorul Nestor Batiste – Veveli, calugarit sub numele de Nicodim, nepot al lui Nestor Ureche;
• Schitul Sihla – cu hramul „Nasterea Sf. Ioan Botezatorul”, închinat Manastirii Secu la anul 1763 de ctitorul Ionita Pascanu Cantacuzino;
• Schitul Sihastria Secului – cu hramul „Nasterea Maicii Domnului”, închinat Manastirii Secu la anul 1734 de Episcopul Ghedeon de Husi;
• Schitul Nifon – cu hramurile „Buna Vestire” si „Sfântul Ierarh Modest”, întemeiat de Ieroschimonahul Nifon din Manastirea Secu, la anul 1690;
• Schitul „Sf. Ilie” – dealul Taciunele, comuna Vânatori, judetul Neamt, construit în anul 1998;
• Schitul „Acoperamântul Maicii Domnului”- sat Baiceni, comuna Cucuteni, judet Iasi, construit în anul 1992;
• Schitul „Sf. Maria Magdalena” – comuna Tibucani, judet Neamt, ctitorit de spatarul Iordachi Cantacuzino Deleanu în anul 1774;
Azi doar patru schituri mai apartin de Manastirea Secu: „Sf. Nifon”, judetul Neamt, „Sf. Ilie”, judetul Neamt, „Acoperamântul Maicii Domnului” – Baiceni, judetul Iasi si „Sf. Maria Magdalena” – Tibucani, judetul Neamt.

 

Schitul „Sf. Maria Magdalena” – Tibucani
Egumen:
Comuna Tibucani, judet Neamt
Tel : 0233 293 748

 

Schitul „Acoperamântul Maicii Domnului” Baiceni.
Egumen: Protos. Damaschin Avatajitei
Loc. Baiceni, com. Cucuteni, jud. Iasi
Tel: 0232 717 117

Schitul „Buna Vestire” Nifon
Egumen: Protos. Veniamin Ungureanu
Loc. Vânatori-Neamt
Tel: 0371 017 108

 

Schitul „Sf. Ilie” Taciunele
Egumen: Protos. Ioanichie Amariei
Comuna Vânatori-Neamt, judetul Neamt